Search Results

Results of "求職攻略"

Modify Criteria
 • 【見工面試】見工準時係應份?HR:10個求職者有3個都遲到

  【見工面試】見工準時係應份?HR:10個求職者有3個都遲到

 • 【見工奇遇記】盤點面試被HR問過的古怪問題 「自己似邊個明星」都上榜

  【見工奇遇記】盤點面試被HR問過的古怪問題 「自己似邊個明星」都上榜

 • 【職場貼士】7個使用LinkedIn嘅禁忌

  【職場貼士】7個使用LinkedIn嘅禁忌

 • 【面試攻略】見工被問上一份工離職原因 6大模範答案得HR歡心

  【面試攻略】見工被問上一份工離職原因 6大模範答案得HR歡心

 • 【求職攻略】搵工變失財?網上求職騙案常見特徵及防騙貼士一文睇晒

  【求職攻略】搵工變失財?網上求職騙案常見特徵及防騙貼士一文睇晒

 • 【見工奇遇記】自以為「皇親國戚」拉關係?HR嬲爆︰面試不停提老細

  【見工奇遇記】自以為「皇親國戚」拉關係?HR嬲爆︰面試不停提老細

 • 【職場文化】求職好迷茫!調查:逾4成畢業生對進入職場無信心

  【職場文化】求職好迷茫!調查:逾4成畢業生對進入職場無信心