Employee Training

【辦公室矛盾】印度同事我行我素唔跟指引做嘢 事主:做錯晒仲要影響埋我!

【辦公室矛盾】印度同事我行我素唔跟指引做嘢 事主:做錯晒仲要影響埋我!

【職場文化】同事摶晒老命為公司 樓主:究竟有咩原動力?

【職場文化】同事摶晒老命為公司 樓主:究竟有咩原動力?

【職場趣聞】以為升職請同事食飯 點知升唔到

【職場趣聞】以為升職請同事食飯 點知升唔到

【職場辛酸】日日Lunch同老闆食貴嘢 事主:就嚟窮死!

【職場辛酸】日日Lunch同老闆食貴嘢 事主:就嚟窮死!

【人才培訓】政府預留2億元開展「綠色和可持續金融培訓先導計劃」

【人才培訓】政府預留2億元開展「綠色和可持續金融培訓先導計劃」

【寒冷天氣警告】男同事怕凍着絲襪嚇窒打工仔 三招返工保暖法寶

【寒冷天氣警告】男同事怕凍着絲襪嚇窒打工仔 三招返工保暖法寶

Employee Training

 • 【辦公室矛盾】印度同事我行我素唔跟指引做嘢 事主:做錯晒仲要影響埋我!

  【辦公室矛盾】印度同事我行我素唔跟指引做嘢 事主:做錯晒仲要影響埋我!

 • 【職場文化】同事摶晒老命為公司 樓主:究竟有咩原動力?

  【職場文化】同事摶晒老命為公司 樓主:究竟有咩原動力?

 • 【職場趣聞】以為升職請同事食飯 點知升唔到

  【職場趣聞】以為升職請同事食飯 點知升唔到

 • 【職場辛酸】日日Lunch同老闆食貴嘢 事主:就嚟窮死!

  【職場辛酸】日日Lunch同老闆食貴嘢 事主:就嚟窮死!

 • 【寒冷天氣警告】男同事怕凍着絲襪嚇窒打工仔 三招返工保暖法寶

  【寒冷天氣警告】男同事怕凍着絲襪嚇窒打工仔 三招返工保暖法寶

 • 【人才培訓】政府預留2億元開展「綠色和可持續金融培訓先導計劃」

  【人才培訓】政府預留2億元開展「綠色和可持續金融培訓先導計劃」

 • 【職場文化】即學即做無Guideline 事主:所有嘢我決定晒?

  【職場文化】即學即做無Guideline 事主:所有嘢我決定晒?

 • 【人際關係】港女同事成日卸膊 事主:以後唔再忍!

  【人際關係】港女同事成日卸膊 事主:以後唔再忍!

 • 【卡塔爾世界盃】日本僅負上屆亞軍克羅地亞 從日本足球學懂企業營運策略

  【卡塔爾世界盃】日本僅負上屆亞軍克羅地亞 從日本足球學懂企業營運策略

 • 【傳奇球星】天賦異稟的球王 — 美斯

  【傳奇球星】天賦異稟的球王 — 美斯