HR Secret

【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

HR Secret

 • 【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

  【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

 • 【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

  【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

 • 【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

  【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

 • 【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

  【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

 • 【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

  【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

 • 【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

  【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

 • 【職場熱話】一人一樣離職通知期必做嘅嘢 網民:寫定handover notes畀下手同事!

  【職場熱話】一人一樣離職通知期必做嘅嘢 網民:寫定handover notes畀下手同事!

 • 【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

  【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

 • 【性別歧視】點解男同事開黃腔就係性騷擾 女同事講鹹濕嘢就冇事?

  【性別歧視】點解男同事開黃腔就係性騷擾 女同事講鹹濕嘢就冇事?

 • 【職場熱話】創業VS打工 畀你會點揀?網民:Why not both?

  【職場熱話】創業VS打工 畀你會點揀?網民:Why not both?