HR Secret

【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

HR Secret

 • 【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

  【職場熱話】問下屬點解夜晚唔覆電郵 阿姐:成功嘅人要熱愛工作

 • 【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

  【員工福利】外國試行4天工作 打工仔︰唔明香港點解仲返5.5日

 • 【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

  【職場文化】公司執笠前有咩先兆?網民:冇零食、冇廁紙…

 • 【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

  【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

 • 【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

  【職場熱話】季尾上司大聲怒斥追KPI失敗 一件事令上司反要送禮道歉

 • 【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

  【見工面試】Interview引面試官笑有著數?網民:your face your fate

 • 【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

  【職場熱話】因為做嘢太快被炒?事主:等我仲沾沾自喜⋯

 • 【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

  【見工面試】性格內向Interview注定失敗?事主:見咗12份都無回音⋯

 • 【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

  【FG入職疑問】同時收到兩個工作offer?想拒絕其中一份工點先得體?

 • 【職場熱話】一人一樣離職通知期必做嘅嘢 網民:寫定handover notes畀下手同事!

  【職場熱話】一人一樣離職通知期必做嘅嘢 網民:寫定handover notes畀下手同事!