HR News

明年加薪幅度預測為3.9% 邊個行業炒最多人?

明年加薪幅度預測為3.9% 邊個行業炒最多人?

統計處請訪問員 月薪近$1.8萬

統計處請訪問員 月薪近$1.8萬

民政事務局公民事務部聘經理 月薪$55,705

民政事務局公民事務部聘經理 月薪$55,705

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

HR News

 • 效率促進辦公室聘客戶服務主任 月薪最高$1.5萬

  效率促進辦公室聘客戶服務主任 月薪最高$1.5萬

 • 港爸要求高 夫妻為教仔起爭執

  港爸要求高 夫妻為教仔起爭執

 • 製造業起薪唔過$1萬 一覽7大行業平均入職月薪

  製造業起薪唔過$1萬 一覽7大行業平均入職月薪

 • 全民換新身份證 影相宜穿有領衫

  全民換新身份證 影相宜穿有領衫

 • 明年加薪幅度預測為3.9% 邊個行業炒最多人?

  明年加薪幅度預測為3.9% 邊個行業炒最多人?

 • 全職Cosplay女藝人 年薪逾港幣$78萬

  全職Cosplay女藝人 年薪逾港幣$78萬

 • 調查:香港員工敬業度持續下降 原因係......

  調查:香港員工敬業度持續下降 原因係......