Salary / Recruitment

Salary / Recruitment

 • 【政府工略】高級管工起薪$2.5萬 DSE 5科合格即可申請

  【政府工略】高級管工起薪$2.5萬 DSE 5科合格即可申請

 • 【政府工略】民航處請兼職時薪$299 睇個Title都唔知做乜?

  【政府工略】民航處請兼職時薪$299 睇個Title都唔知做乜?

 • 【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 三職位薪酬中位數逾二萬元

  【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 三職位薪酬中位數逾二萬元

 • 【筍工快報】酒店訂房平台請評價員 入住10間酒店各一晚

  【筍工快報】酒店訂房平台請評價員 入住10間酒店各一晚

 • 【職涯發展】10大Fresh Grad熱門職位 薪酬中位數最高達$2.9萬

  【職涯發展】10大Fresh Grad熱門職位 薪酬中位數最高達$2.9萬

 • 【職涯發展】學士VS副學士畢業生 年薪相距幾多?

  【職涯發展】學士VS副學士畢業生 年薪相距幾多?

 • 【政府工略】統計處招聘二級統計主任 頂薪超過$4萬

  【政府工略】統計處招聘二級統計主任 頂薪超過$4萬

 • 【政府工略】兩部門推合約工 學生資助處月薪$1.5萬

  【政府工略】兩部門推合約工 學生資助處月薪$1.5萬

 • 【筍工快報】IT行業求才若渴 有職位年薪逾百萬

  【筍工快報】IT行業求才若渴 有職位年薪逾百萬

 • 【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 護士、倉務助理上榜

  【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 護士、倉務助理上榜