Holiday & Leave

 • 【法定假期】Boxing Day必定有假放? 打工仔唔熟勞工假 差啲變曠工

  【法定假期】Boxing Day必定有假放? 打工仔唔熟勞工假 差啲變曠工

 • 新增法定假日

  新增法定假日

 • 【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

  【勞工法例】除夕唔肯返工即收大信封!僱主即炒魷魚可能犯法?

 • 【勞工法例】新同事放大假唔理公事 上司要求放假做嘢 原來係犯法?

  【勞工法例】新同事放大假唔理公事 上司要求放假做嘢 原來係犯法?

 • 【職場熱話】打工仔患癌 有薪病假點樣計? 即炒可能會犯法?

  【職場熱話】打工仔患癌 有薪病假點樣計? 即炒可能會犯法?

 • 【勞工法例】連返14日無放假、假日3小時只計OT 揭僱主陰招剝削員工

  【勞工法例】連返14日無放假、假日3小時只計OT 揭僱主陰招剝削員工

 • 【勞工法例】打工仔身體不適請病假卻因一張醫生證明與HR引發鬧戰!

  【勞工法例】打工仔身體不適請病假卻因一張醫生證明與HR引發鬧戰!

 • 【員工福利】公司有AL但唔畀放?打工仔︰放到假又要做嘢 換錢畀我算啦!

  【員工福利】公司有AL但唔畀放?打工仔︰放到假又要做嘢 換錢畀我算啦!

 • 【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

  【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

 • 【職場熱話】老細阻放假 用歪理指桑罵槐:你放假 但公司運作緊 所以要睇訊息!

  【職場熱話】老細阻放假 用歪理指桑罵槐:你放假 但公司運作緊 所以要睇訊息!