Search Results

Results of "餐飲"

Modify Criteria
 • 【失業人數】失業率進一步跌至3.5% 呢啲行業就業不足率有明顯跌幅!

  【失業人數】失業率進一步跌至3.5% 呢啲行業就業不足率有明顯跌幅!

 • 【人力資源】超過6成受訪HR欲辭職!理由原來係咁?

  【人力資源】超過6成受訪HR欲辭職!理由原來係咁?

 • 【就業市場】逾4成港僱主擬明春請人 「靈活用工」紓緩人手荒迎通關

  【就業市場】逾4成港僱主擬明春請人 「靈活用工」紓緩人手荒迎通關

 • 【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

  【辭職學問】老闆迫員工主動辭職10大常用手段 分分鐘無賠償?

 • 【職場辛酸】打工仔年底搵工易中伏? 為何網民一致話過完年先好搵工?

  【職場辛酸】打工仔年底搵工易中伏? 為何網民一致話過完年先好搵工?

 • 【政府統計】職位空缺增38% 呢幾個行業最多空缺!

  【政府統計】職位空缺增38% 呢幾個行業最多空缺!

 • 【失業人數】失業率跌至4.1% 學者︰預年底3.5%

  【失業人數】失業率跌至4.1% 學者︰預年底3.5%