【見工面試】答「期望薪金」小心4個地雷!呢步錯咗可能令你人工低於市價

【見工面試】答「期望薪金」小心4個地雷!呢步錯咗可能令你人工低於市價

面試程序的最後一步,也是對打工仔而言最重要的一步便是「薪金談判」,這是求職者與HR之間的一場博弈。然而,如何試探公司的底線的同時,又能為自己爭取合理的工資,一直是求職者心中的難題。有部分求職者正是因為沒有在薪金談判中為自己爭取合理待遇,令薪金一直追不上市價。

延伸閱讀:【Expected Salary點填好?】4個技巧 教你CV點填合理「期望薪金」

按圖睇薪金談判的4個地雷及建議拆彈方法:

1/缺乏經驗及資訊

缺乏經驗和資訊會讓你在談判中處於劣勢,由於不清楚產業或職位的薪金範圍,因此也很難確定自己提出的薪金是否合理,提前進行充分的市場調查和行業交流,能幫助你了解行業的薪金範圍,從而自信地進行談判。

你可以透過以下方法了解行業合理薪酬:

 1. 利用薪酬調查網站 ,查找你應徵職位的市場薪金範圍。
 2. 閱讀行業報告和薪金調查報告,了解該行業的人工趨勢和標準。
 3. 在LinkedIn上聯繫4至6位在相似職位的專業人士,請教他們的薪金水平和談判經驗。
 4. 參加行業會議和網絡活動,與其他從業員交流,了解他們的薪酬待遇。
 5. 與熟悉你應徵領域的獵頭交談,他們通常擁有最新的市場信息和薪金數據,並能提供具體的建議。

2/沒有談判意願

有些求職者可能會擔心薪金談判是不禮貌的行為,也害怕對方會覺得自己「向錢看」,故決定不進行薪金談判,直接接受對方提出的薪金。但是,如果對方在面試階段已對薪金談判表現出反感,你可以想像未來就算成功進到這間公司工作,薪金也不會有很大的增長。

沒有談判意願會讓你錯失獲得更好薪酬的機會,你需要意識到薪金談判是職場中正常且必要的環節,而你的技能和經驗正是你的談判籌碼,如果你能夠為公司帶來價值,應該要得到公平的薪酬。

3/用私人原因作談判理由

雖然你可能真的有私人理由而需要爭取較高的薪酬,但千萬不要拿這件事出來作為談判的籌碼,因為這種做法很容易給HR留下不專業的印象,你可以透過強調你的專業和市場價值,使你的要求更加有說服力,增加談判成功的機會。

具體做法:

 1. 提供具體的例子或數據,展示你在過去職位中的成就和貢獻,說明你為甚麼值得更高的薪金。
 2. 引用市場調查數據、行業標準和趨勢,支持你的薪酬要求,表明你的要求有客觀依據。
 3. 了解公司目前面臨的挑戰和需求,並說明你如何能解決這些問題,帶來實質性的貢獻。

4/缺乏彈性

在談判過程中,最好保留一些彈性,切勿過份「企硬」,例如「少過X萬我係唔會接受」、「除非多過X萬,否則我哋唔使繼續傾落去」等。假如你原本的薪金為3萬元,期望薪金為3.5萬元,但面後你非常喜歡該公司的工作氣氛、工作內容等,其實你可以考慮降低自己的期望薪金,或願意在薪金以外的其他方面進行考慮和協商。

薪金談判是職場中不可或缺的一部分,對求職者和僱主都有深遠的意義。對於求職者來說,薪金談判有助於確保公平待遇,提升職業滿意度;對於僱主來說,則有助於吸引和留住優秀人才。因此,進行薪金談判不僅是一種權利,也是求職者和僱主雙方共同追求的一種共贏局面。

即睇2024各大行業月入中位數:

想另外搵副業?或者可以試吓呢4個工作機會:

延伸閱讀:【職場隱形人】打工仔獲歐洲公司聘請後被遺忘 每個月照出糧 事主:佢哋8個月後先發現仲賠多一個月糧畀我

延伸閱讀:【Expected Salary 2024】轉工點寫預期薪酬?網民︰至少叫高20%!

延伸閱讀:【2024轉工跳槽丨加人工】過年後有轉職潮?95%打工仔想轉工!超過7成人開始搵工?Send咁多次CV先有Offer!


最新專訪片︰
【星級斜槓族】Yan Ting周殷廷曾愛情事業兩失意 自認是失敗的歌手 入行9年首度開個唱

⏩⏩  需要請人?立即刊登招聘廣告!  ⏪⏪

Look out for further updates on our Facebook fan page!

Related Articles

 • 【見工面試】向面試官提Expected salary 卻被嫌升幅太多?網民:想壓你價啫!

 • 【求職難】4成公司承認今年曾發布虛假招聘廣告!咁做嘅原因係咩?

 • 【辭職時機】月薪低於2萬!每年須出差4個月應否辭職?網民:快啲走!

 • 【薪酬趨勢2024】人工過$2萬嘅行業係?8大行業主類劃分的平均每月薪金!

 • 【見工面試】同一間公司10次面試都失敗!求職者百思不解!網民推測1個關鍵原因!

 • 【薪酬趨勢2024】秘書搵幾多錢?4大按職業組別平均每月薪金!呢類人士月入$26,000以上?

 • 【性格測試】唔止得MBTI!心理學界推薦用「五大人格特質」認識員工?有助招聘人才!

 • 【返工第一日】打工仔報到當日即被炒魷魚!全因老細不滿呢樣嘢?網民:而家揀二奶咩!

 • 【見工面試】Take Offer後即反悔有無壞影響?HR行內人:多謝你都嚟唔切!

 • 【無理解僱?】收工唔記得熄Mon竟成解僱理由!僱傭條例點定義「不合理解僱」 無理解僱賠償點計?

Jobs You Maybe Interested In

刊登招聘廣告
;
Follow CTgoodjobs for the latest career news, hot topics and recommended jobs!
Maybe Later Follow