Search Results

Results of "經濟狀況"

Modify Criteria
 • 【最低工資升至40元】受惠人數達8.7萬人 政府︰跑贏通脹

  【最低工資升至40元】受惠人數達8.7萬人 政府︰跑贏通脹

 • 【見工面試】HR點解會問「有無經濟壓力」?網民:正常公司唔會問⋯⋯

  【見工面試】HR點解會問「有無經濟壓力」?網民:正常公司唔會問⋯⋯

 • 【家庭矛盾】發錢寒阿媽只在乎未來女婿有樓有錢 要求女兒「止蝕離場」?

  【家庭矛盾】發錢寒阿媽只在乎未來女婿有樓有錢 要求女兒「止蝕離場」?

 • 【辭職學問】離職點解要請食散水餅?網民:其實公司請我先合理!

  【辭職學問】離職點解要請食散水餅?網民:其實公司請我先合理!

 • 【職場熱話】同事因無暇處理家事辭職 老闆問:點解唔請工人?

  【職場熱話】同事因無暇處理家事辭職 老闆問:點解唔請工人?

 • 【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

  【職場熱話】同事份工做得長有無樣睇?網民:成日講辭職嘅都唔會走!

 • 【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

  【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

 • 【職場理財】24歲女打工仔4年儲62萬成功買樓上車 分享4個慳錢大法

  【職場理財】24歲女打工仔4年儲62萬成功買樓上車 分享4個慳錢大法

 • 【經濟前景】澳洲會計師公會調查:2022年香港GDP溫和增長 過半數人料薪酬上升
  CPA

  【經濟前景】澳洲會計師公會調查:2022年香港GDP溫和增長 過半數人料薪酬上升

 • 【職場心理】疫情使人失去工作熱情?台灣調查:近9成人考慮過辭職

  【職場心理】疫情使人失去工作熱情?台灣調查:近9成人考慮過辭職