Search Results

Results of "無薪假"

Modify Criteria
 • 【勞工法例】老闆唔批假見工 勞工法例得唔得?

  【勞工法例】老闆唔批假見工 勞工法例得唔得?

 • 【無薪假期】員工請無薪假原因無厘頭 《僱傭條例》下僱主有權拒絕申請?

  【無薪假期】員工請無薪假原因無厘頭 《僱傭條例》下僱主有權拒絕申請?

 • 【酷熱天氣】中暑計唔計工傷?有種員工放病假無糧出

  【酷熱天氣】中暑計唔計工傷?有種員工放病假無糧出

 • 【職場熱話】老實回答主管正在搵工 事主:佢唔想批假好尷尬

  【職場熱話】老實回答主管正在搵工 事主:佢唔想批假好尷尬

 • 應留意市場人才需求 品牌形象吸納多方優才

  應留意市場人才需求 品牌形象吸納多方優才

 • 【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

  【政府工略】低中層公務員加薪4.55% 協會主席︰很多企業第5波前已加薪

 • 【假期政策】員工非因工傷告假 不給予病假會否觸犯僱傭條例?

  【假期政策】員工非因工傷告假 不給予病假會否觸犯僱傭條例?

 • 【僱傭條例】試用期未過 放無薪假被炒 打工仔應該點算好?

  【僱傭條例】試用期未過 放無薪假被炒 打工仔應該點算好?

 • 【假期政策】3個求職者對假期政策的常見誤解

  【假期政策】3個求職者對假期政策的常見誤解

 • 【薪酬趨勢】香港打工仔最新月入中位數出爐!男女收入差距高達$4,700 邊行最賺錢?

  【薪酬趨勢】香港打工仔最新月入中位數出爐!男女收入差距高達$4,700 邊行最賺錢?