Search Results

Results of "失業"

Modify Criteria
 • 【家庭關係】哥哥失業無收入 打工仔被媽媽要求畀多$5000家用

  【家庭關係】哥哥失業無收入 打工仔被媽媽要求畀多$5000家用

 • 【職場熱話】月入4萬但日做15個鐘 打工仔為工作無家庭無朋友

  【職場熱話】月入4萬但日做15個鐘 打工仔為工作無家庭無朋友

 • 【超級筍工】華置請暑期工 時薪高達$500 13歲就做得?

  【超級筍工】華置請暑期工 時薪高達$500 13歲就做得?

 • 【見工面試】fresh grad 必經 被HR壓價 「忍一年就會加人工」?

  【見工面試】fresh grad 必經 被HR壓價 「忍一年就會加人工」?

 • 【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

  【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

 • 【行業辛酸】失業五個月終有Offer 人工$12,500做文員一腳踢 打工仔︰唔想做

  【行業辛酸】失業五個月終有Offer 人工$12,500做文員一腳踢 打工仔︰唔想做

 • 【職場熱話】中層打工仔慨嘆夾心層最慘 高層問責、低層懶理……

  【職場熱話】中層打工仔慨嘆夾心層最慘 高層問責、低層懶理……

 • 【獨家調查】銀行金融打工仔壓力指數高達7.5分 四成人曾擔心疫下失業

  【獨家調查】銀行金融打工仔壓力指數高達7.5分 四成人曾擔心疫下失業

 • 【求職陷阱】2022年首季求職騙案大增3倍 專家教6招防受騙

  【求職陷阱】2022年首季求職騙案大增3倍 專家教6招防受騙

 • 【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業

  【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業