Search Results

Results of "九巴"

Modify Criteria
 • 【返工血淚史】受夠龍翔道擠塞?將有首條屯門東九繁時線改行東九龍走廊

  【返工血淚史】受夠龍翔道擠塞?將有首條屯門東九繁時線改行東九龍走廊

 • 【新冠肺炎】打工仔檢測呈陽性 公司應如何處理打工仔確診個案?

  【新冠肺炎】打工仔檢測呈陽性 公司應如何處理打工仔確診個案?

 • 【返工血淚史】隧道突塞車致遲到10分鐘 老闆:點解唔落車轉車?

  【返工血淚史】隧道突塞車致遲到10分鐘 老闆:點解唔落車轉車?

 • 【返工血淚史】返工來回三四個鐘無人生?新入伙皇后山邨出旺角要幾耐?

  【返工血淚史】返工來回三四個鐘無人生?新入伙皇后山邨出旺角要幾耐?

 • 【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

  【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

 • 【政府工略】點先做到破產管理主任?月薪$28,780

  【政府工略】點先做到破產管理主任?月薪$28,780

 • 【職位招聘】2021年九巴擬聘800車長 即睇入職條件!

  【職位招聘】2021年九巴擬聘800車長 即睇入職條件!

 • 【返工血淚史】盤點最瘋狂巴士路線 搭100分鐘先返到公司?!

  【返工血淚史】盤點最瘋狂巴士路線 搭100分鐘先返到公司?!

 • 【保就業】九巴獲發逾3億 向員工發特惠金兼自製口罩

  【保就業】九巴獲發逾3億 向員工發特惠金兼自製口罩

 • 【保就業最新名單】多間大企業上榜 近200間企業受薪僱員為0

  【保就業最新名單】多間大企業上榜 近200間企業受薪僱員為0