Search Results

Results of "投資銀行"

Modify Criteria
 • 【銀行經理人工有幾高?】2024年職銜通脹問題依然嚴重?打工仔:銀行做經理先搵得25K

  【銀行經理人工有幾高?】2024年職銜通脹問題依然嚴重?打工仔:銀行做經理先搵得25K

 • 【銀行大不同】銀行同投行係2個世界?兩者究竟有咩分別 想報銀行或者投行有咩要注意地方?

  【銀行大不同】銀行同投行係2個世界?兩者究竟有咩分別 想報銀行或者投行有咩要注意地方?

 • 【工作時數】銀行邊啲部門最Chur?最輕鬆?一文比較各個崗位工時

  【工作時數】銀行邊啲部門最Chur?最輕鬆?一文比較各個崗位工時

 • 【員工福利】無限休假、花紅同4天工作周 你會揀邊樣?盤點3大留才措施特點!

  【員工福利】無限休假、花紅同4天工作周 你會揀邊樣?盤點3大留才措施特點!

 • 【金融熱話】華爾街交易系統仍用60年前程式語言COBOL?熟悉COBOL年輕工程師已經寥寥可數 AI有望成為華爾街救星!

  【金融熱話】華爾街交易系統仍用60年前程式語言COBOL?熟悉COBOL年輕工程師已經寥寥可數 AI有望成為華爾街救星!

 • 【金融熱話】「全美最強銀行家」戴蒙即將退休 摩根大通正式點名CEO接班人 開始為改朝換代正式鋪路

  【金融熱話】「全美最強銀行家」戴蒙即將退休 摩根大通正式點名CEO接班人 開始為改朝換代正式鋪路

 • 【薪酬調查2024】銀行業成打工仔第2想入行行業!HSBC竟然係打工仔第3想投身機構?一文睇清HSBC吸引之處、銀行業人工、薪金升幅及花紅金額!

  【薪酬調查2024】銀行業成打工仔第2想入行行業!HSBC竟然係打工仔第3想投身機構?一文睇清HSBC吸引之處、銀行業人工、薪金升幅及花紅金額!

Follow CTgoodjobs for the latest career news, hot topics and recommended jobs!
Maybe Later Follow