Search Results

Results of "勞工處"

Modify Criteria
 • 取消強積金「對沖」冇追溯力 提早炒人冇着數

  取消強積金「對沖」冇追溯力 提早炒人冇着數

 • 【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

  【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

 • 【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

  【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

 • 【遲到扣錢】返工慘遇列車出軌甩門 上司卻堅持扣勤工 打工仔呻:佢叫我早啲出門口……

  【遲到扣錢】返工慘遇列車出軌甩門 上司卻堅持扣勤工 打工仔呻:佢叫我早啲出門口……

 • 【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

  【僱傭條例】公司拒絕承認病假紙 只接受員工到指定醫院 勞工法例有冇寫明?

 • 【職場壓力】香港人身心健康指數亞太區包尾 逾9成打工仔曾經歷工作過勞

  【職場壓力】香港人身心健康指數亞太區包尾 逾9成打工仔曾經歷工作過勞

 • 【勞工法例】公司竟無僱傭合約?合約原來可以口頭方式訂立!

  【勞工法例】公司竟無僱傭合約?合約原來可以口頭方式訂立!

 • 【勞工法例】返新工HR遲遲唔肯簽約 打工仔2日後被辭退 白做無糧出?

  【勞工法例】返新工HR遲遲唔肯簽約 打工仔2日後被辭退 白做無糧出?

 • 【職場文化】HR對一間公司重唔重要?有公司營運多年都冇HR部門⋯

  【職場文化】HR對一間公司重唔重要?有公司營運多年都冇HR部門⋯

 • 【八號風球】「落波」後兩個鐘要趕返公司  大西北打工仔怒吼:邊個諗出嚟?

  【八號風球】「落波」後兩個鐘要趕返公司 大西北打工仔怒吼:邊個諗出嚟?