Search Results

Results of "公立醫院"

Modify Criteria
 • 【返工血淚史】醫護情侶分駐屯門及東區醫院 方便返工想同居可以揀邊區?

  【返工血淚史】醫護情侶分駐屯門及東區醫院 方便返工想同居可以揀邊區?

 • 【職場熱話】同事家人染疫卻知情不報照返工 打工仔怒斥:責任感去咗邊?

  【職場熱話】同事家人染疫卻知情不報照返工 打工仔怒斥:責任感去咗邊?

 • 【新冠肺炎】假如不幸中咗新冠 點樣先叫好返?

  【新冠肺炎】假如不幸中咗新冠 點樣先叫好返?

 • 【醫護凍薪】醫護人手短缺?衞生署全年月薪$64270請醫生 但唔係公務員?

  【醫護凍薪】醫護人手短缺?衞生署全年月薪$64270請醫生 但唔係公務員?

 • 【新冠肺炎】病徵同傷風感冒有咩分別?即睇檢測診所及費用表

  【新冠肺炎】病徵同傷風感冒有咩分別?即睇檢測診所及費用表

 • 【新冠肺炎】林鄭月娥揚言或推「禁足令」 勢令全民在家工作?

  【新冠肺炎】林鄭月娥揚言或推「禁足令」 勢令全民在家工作?

 • 【職場辛酸】8成護士曾遇職場欺凌 提意見被指「滋事分子」?

  【職場辛酸】8成護士曾遇職場欺凌 提意見被指「滋事分子」?

 • 【報稅Q&A】自願醫保都可以扣稅?最高扣除額係$8,000!

  【報稅Q&A】自願醫保都可以扣稅?最高扣除額係$8,000!

 • 【新冠肺炎】英國最少100個醫護死於新冠肺炎 原因是...

  【新冠肺炎】英國最少100個醫護死於新冠肺炎 原因是...

 • 【醫護專訪(上)】入Dirty Room前曾忐忑不安 公院資深護士︰醫護沒有當逃兵

  【醫護專訪(上)】入Dirty Room前曾忐忑不安 公院資深護士︰醫護沒有當逃兵