Search Results

Results of "假期政策"

Modify Criteria
 • 【卡塔爾世界盃】沙特阿拉伯慶祝反勝阿根廷 全國放假一天!一文了解當地職場文化

  【卡塔爾世界盃】沙特阿拉伯慶祝反勝阿根廷 全國放假一天!一文了解當地職場文化

 • 【卡塔爾世界盃】虛擬銀行ZA Bank貼心員工福利 增設一天射波假兼攞正牌遲到

  【卡塔爾世界盃】虛擬銀行ZA Bank貼心員工福利 增設一天射波假兼攞正牌遲到

 • 【僱傭條例】員工於法定假日自行返工 能否獲得補假?

  【僱傭條例】員工於法定假日自行返工 能否獲得補假?

 • 【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

  【勞工法例】12個僱傭合約常見部分

 • 【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

  【職場熱話】同事獲允告假5天做手術 上司反口出警告信:唔做唔會即死

 • 【HR Guru】新鴻基實施無限有薪年假 人性化政策讓員工掌握Work-life Balance

  【HR Guru】新鴻基實施無限有薪年假 人性化政策讓員工掌握Work-life Balance

 • 【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

  【颱風假期】最近十年只得〇個八號波有假放!邊個十號風球無假放?

 • 【人才招聘】多元化招聘為復常做好準備 人力資源總監:應給予年輕人更多機會

  【人才招聘】多元化招聘為復常做好準備 人力資源總監:應給予年輕人更多機會

 • 【假期自主】服務業主管拒絕員工指定假期 打工仔猶豫是否合法

  【假期自主】服務業主管拒絕員工指定假期 打工仔猶豫是否合法

 • 【公眾假期】2023年請假出遊攻略 請3日放10日嘅機會有3次!

  【公眾假期】2023年請假出遊攻略 請3日放10日嘅機會有3次!