Search Results

Results of "社會民生"

Modify Criteria
 • 【公屋政策】房委會宣布今年有2萬伙公屋 編配予輪候冊家庭

  【公屋政策】房委會宣布今年有2萬伙公屋 編配予輪候冊家庭

 • 【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

  【免費派飯】社企餐廳疫下只得數百元收入 堅持為基層派飯

 • 【香港房屋】公屋平均輪候6.1年創新高 一般人曾最快3年多上樓?

  【香港房屋】公屋平均輪候6.1年創新高 一般人曾最快3年多上樓?

 • 【買樓置業】同事23歲已做業主 打工仔自卑無物業︰覺得好失敗

  【買樓置業】同事23歲已做業主 打工仔自卑無物業︰覺得好失敗

 • 【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

  【政府統計】失業率跌至3.9% 第五波疫情料令飲食業急升至9%?

 • 【香港生育問題】細妹生B後無人湊 家姐嬲爆妹夫無錢︰大安旨意我工人姐姐湊!

  【香港生育問題】細妹生B後無人湊 家姐嬲爆妹夫無錢︰大安旨意我工人姐姐湊!

 • 【香港住屋問題】社聯估算各區劏房租金 最貴係邊區?

  【香港住屋問題】社聯估算各區劏房租金 最貴係邊區?

 • 【香港生育問題】老婆唔做嘢 地盤老公借錢生仔 被朋友鬧︰無錢就唔好生

  【香港生育問題】老婆唔做嘢 地盤老公借錢生仔 被朋友鬧︰無錢就唔好生