Search Results

Results of "社工"

Modify Criteria
 • 【企業社會責任】UNIQLO推行「Here for U」殘疾人士招聘計劃 推動多元共融職場

  【企業社會責任】UNIQLO推行「Here for U」殘疾人士招聘計劃 推動多元共融職場

 • 【職場熱話】打工仔呻五天半工作制無個人時間 網民:真正社畜嘅生活

  【職場熱話】打工仔呻五天半工作制無個人時間 網民:真正社畜嘅生活

 • 【Netflix】《單身即地獄》男參加者大部分係老闆?咩職業最吸引異性?

  【Netflix】《單身即地獄》男參加者大部分係老闆?咩職業最吸引異性?

 • 【職場性騷擾】男同事講黃色笑話當有趣 仲想做媒人撮合同事…

  【職場性騷擾】男同事講黃色笑話當有趣 仲想做媒人撮合同事…

 • 【職場熱話】哲學畢業生苦惱唔知可以搵咩工 網民:思考家?文職?

  【職場熱話】哲學畢業生苦惱唔知可以搵咩工 網民:思考家?文職?

 • 【職場熱話】做老師好過唔少工?最麻煩係○○○○

  【職場熱話】做老師好過唔少工?最麻煩係○○○○

 • 【兩性關係】男友家人鼓勵辭職拎綜援 女因一個原因由想由抗拒變支持?

  【兩性關係】男友家人鼓勵辭職拎綜援 女因一個原因由想由抗拒變支持?