Search Results

Results of "小學"

Modify Criteria
 • 【職場熱話】老細要求員工帶埋佢個仔做Gym 網民:佢肥咗就死!

  【職場熱話】老細要求員工帶埋佢個仔做Gym 網民:佢肥咗就死!

 • 【見工面試】被HR約見面試 期間不停被指唔夠資歷 網民:不如主動講OOOOO!

  【見工面試】被HR約見面試 期間不停被指唔夠資歷 網民:不如主動講OOOOO!

 • 【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

  【見工面試】被面試官指唔識包裝自己 事主:表現唔到有幾想做份工⋯

 • 【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

  【見工奇遇記】企業老闆唔肯約實時間 面試期間仲食橙 求職者:好唔尊重

 • 【性別歧視】點解男同事開黃腔就係性騷擾 女同事講鹹濕嘢就冇事?

  【性別歧視】點解男同事開黃腔就係性騷擾 女同事講鹹濕嘢就冇事?

 • 【見工面試】被面試官問足3次「有冇問題?」應該問咩先得體?

  【見工面試】被面試官問足3次「有冇問題?」應該問咩先得體?

 • 【絕世筍工】蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」

  【絕世筍工】蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」