Search Results

Results of "勞工法例"

Modify Criteria
 • 【勞工法例】試用期內辭職7日通知?點解打工仔被HR鬧曠工?人工又應該點計?

  【勞工法例】試用期內辭職7日通知?點解打工仔被HR鬧曠工?人工又應該點計?

 • 【職場八卦】經理話公司冇咗邊個都得!同事反問:咁我想請假你又唔批?

  【職場八卦】經理話公司冇咗邊個都得!同事反問:咁我想請假你又唔批?

 • 【職場熱話】鼓勵員工積極請假 但最後一律唔批 網民:好似去食放題 然後所有嘢都賣晒咁

  【職場熱話】鼓勵員工積極請假 但最後一律唔批 網民:好似去食放題 然後所有嘢都賣晒咁

 • 【離職分手論】打工仔感嘆離職同分手一樣心痛 難有童話式結局!網民:傻嘅 單身不知幾好

  【離職分手論】打工仔感嘆離職同分手一樣心痛 難有童話式結局!網民:傻嘅 單身不知幾好

 • 【瑪娃殺到?】八號風球可以早走?勞工法例究竟點講?一文睇清颱風、暴雨、酷熱天氣等惡劣天氣工作安排

  【瑪娃殺到?】八號風球可以早走?勞工法例究竟點講?一文睇清颱風、暴雨、酷熱天氣等惡劣天氣工作安排

 • 【職場文化】法國公司福利令人羨慕!下午茶任食cake兼免費酒水!

  【職場文化】法國公司福利令人羨慕!下午茶任食cake兼免費酒水!

 • 【辭職學問】00後用WhatsApp講辭職被指「0尊」!辭職信要點遞先正確?

  【辭職學問】00後用WhatsApp講辭職被指「0尊」!辭職信要點遞先正確?

 • 【交稅報稅攻略2023】年薪幾多要交薪俸稅?一文睇清扣稅位/免稅額/交稅日期/平均稅款/自願醫保

  【交稅報稅攻略2023】年薪幾多要交薪俸稅?一文睇清扣稅位/免稅額/交稅日期/平均稅款/自願醫保

 • 【職場兩性】幫男友打工3年無糧出 最後更被背叛 工具人女友決定……

  【職場兩性】幫男友打工3年無糧出 最後更被背叛 工具人女友決定……

 • 【旅行大計】扮病、攞喪假去旅行被踢爆 網民:其實好多人都係咁

  【旅行大計】扮病、攞喪假去旅行被踢爆 網民:其實好多人都係咁

Follow CTgoodjobs for the latest career news, hot topics and recommended jobs!
Maybe Later Follow