Search Results

Results of "勞工法例"

Modify Criteria
 • 【勞工法例】因母親入院昏迷 曠工一日被老細扣人工!佢有冇權咁做?

  【勞工法例】因母親入院昏迷 曠工一日被老細扣人工!佢有冇權咁做?

 • 按需要提供優質人力資源服務 確立品牌市場定位

  按需要提供優質人力資源服務 確立品牌市場定位

 • 【職場熱話】老細月入十幾萬 但Lunch Time竟然去做外賣仔搵外快!網民:可能為興趣

  【職場熱話】老細月入十幾萬 但Lunch Time竟然去做外賣仔搵外快!網民:可能為興趣

 • 【勞工法例】過咗試用期都唔可以放年假?事主:公司話頭一年只可以請無薪假!

  【勞工法例】過咗試用期都唔可以放年假?事主:公司話頭一年只可以請無薪假!

 • 【職場熱話】老細聲稱獲得神明啟示要求員工OOOO 網民:叫佢帶耶穌去勞工處傾吓

  【職場熱話】老細聲稱獲得神明啟示要求員工OOOO 網民:叫佢帶耶穌去勞工處傾吓

 • 【職場矛盾】唔加人工被逼轉部門 事主:僱主有權咁對我?

  【職場矛盾】唔加人工被逼轉部門 事主:僱主有權咁對我?

 • 【勞工法例|辭職】一文睇清辭職後 通知期、代通知金、年假、雙糧或花紅點計

  【勞工法例|辭職】一文睇清辭職後 通知期、代通知金、年假、雙糧或花紅點計

 • 【職場熱話】公司有特殊請假規矩 網民:好唔人性化……

  【職場熱話】公司有特殊請假規矩 網民:好唔人性化……

 • 【勞工法例】女上司唔鍾意下屬請假 竟下令:生完BB第二日就要返工!

  【勞工法例】女上司唔鍾意下屬請假 竟下令:生完BB第二日就要返工!

 • 【職場熱話】自由去廁所都係揀工條件? 網民:要忍廁所寧願辭職!

  【職場熱話】自由去廁所都係揀工條件? 網民:要忍廁所寧願辭職!

Follow CTgoodjobs for the latest career news, hot topics and recommended jobs!
Maybe Later Follow