Search Results

Results of "兼職"

Modify Criteria
 • 【職場熱話】失業感壓力大 最大壓力係屋企人問幾時搵到工…

  【職場熱話】失業感壓力大 最大壓力係屋企人問幾時搵到工…

 • 【行業辛酸】做飲食業有苦自己知 做足七個鐘無得唞⋯⋯

  【行業辛酸】做飲食業有苦自己知 做足七個鐘無得唞⋯⋯

 • 【企業社會責任】UNIQLO推行「Here for U」殘疾人士招聘計劃 推動多元共融職場

  【企業社會責任】UNIQLO推行「Here for U」殘疾人士招聘計劃 推動多元共融職場

 • 【職場熱話】兼職員工口頭通知辭職卻尾日no show 上司要求賠代通知金

  【職場熱話】兼職員工口頭通知辭職卻尾日no show 上司要求賠代通知金

 • 【職場熱話】 職場新人的哀歌? 口說給機會年輕人 實際卻要求有經驗

  【職場熱話】 職場新人的哀歌? 口說給機會年輕人 實際卻要求有經驗

 • 【2022保就業】最新6大修訂 取消受惠僱員月部薪上限3萬限制

  【2022保就業】最新6大修訂 取消受惠僱員月部薪上限3萬限制

 • 【職場熱話】網民分享做過最特別工種 扮疑犯畀人認、凶宅清潔、船P救生員⋯

  【職場熱話】網民分享做過最特別工種 扮疑犯畀人認、凶宅清潔、船P救生員⋯

 • 【網絡熱話】30歲失婚婦人10年工作空窗期 想重投職場可以點?網民:去酒店做執房

  【網絡熱話】30歲失婚婦人10年工作空窗期 想重投職場可以點?網民:去酒店做執房

 • 【職場熱話】打工仔疫情失業壓力大 失眠負能量爆燈「屋企人仲要畀說話我聽」

  【職場熱話】打工仔疫情失業壓力大 失眠負能量爆燈「屋企人仲要畀說話我聽」

 • 【行業辛酸】服務業常遇客人奇怪問題?展覽會職員:有人問展品係咪真

  【行業辛酸】服務業常遇客人奇怪問題?展覽會職員:有人問展品係咪真