Search Results

Results of "泰國"

Modify Criteria
 • 【最佳畢業生及管理培訓生招聘大獎】嘉里物流YEA 學院 培育國際視野管理新星

  【最佳畢業生及管理培訓生招聘大獎】嘉里物流YEA 學院 培育國際視野管理新星

 • 【職場私隱】公司用員工出生日期算命 相關行為或觸犯法例?

  【職場私隱】公司用員工出生日期算命 相關行為或觸犯法例?

 • 【職場熱話】老闆搞視像team lunch 仲要求食泰國嘢 網民:可唔可以食壽司⋯

  【職場熱話】老闆搞視像team lunch 仲要求食泰國嘢 網民:可唔可以食壽司⋯

 • 「亞洲智能應用程式大獎」促行業發展 過往得獎者分享成功心得

  「亞洲智能應用程式大獎」促行業發展 過往得獎者分享成功心得

 • 【薪酬趨勢】預測2022年本港僱員薪酬提高3.2% 低於台灣、新加坡等亞洲地區

  【薪酬趨勢】預測2022年本港僱員薪酬提高3.2% 低於台灣、新加坡等亞洲地區

 • 【職場熱話】獵頭公司無下文搵另一間突被鬧 求職者:我點知道你哋行規?

  【職場熱話】獵頭公司無下文搵另一間突被鬧 求職者:我點知道你哋行規?

 • 【區區打工仔】商業區新貴?黃竹坑返工好唔好?

  【區區打工仔】商業區新貴?黃竹坑返工好唔好?