Search Results

Results of "丹麥"

Modify Criteria
 • 【工作時數】全球每周最短工時排行榜 第一名係佢? 每周只返37.2小時

  【工作時數】全球每周最短工時排行榜 第一名係佢? 每周只返37.2小時

 • 【職場熱話】最完美的返工時間?網民熱議「朝十晚四」最有效率

  【職場熱話】最完美的返工時間?網民熱議「朝十晚四」最有效率

 • 【職場星座】天蠍座移居英國、射手座四海為家?12星座最適合移民的國家

  【職場星座】天蠍座移居英國、射手座四海為家?12星座最適合移民的國家

 • 【職場熱話】識搵工一定揀5天工作 網民:返5.5日係搵笨

  【職場熱話】識搵工一定揀5天工作 網民:返5.5日係搵笨

 • 【新冠肺炎】調查預視疫情控制後 10個國家經濟復蘇快

  【新冠肺炎】調查預視疫情控制後 10個國家經濟復蘇快

 • 【抗疫基金2.0】HR專家:香港工資補貼有呢樣優點!即睇其他國家點派錢

  【抗疫基金2.0】HR專家:香港工資補貼有呢樣優點!即睇其他國家點派錢

 • 【人才管理】談在家工作的OT哲學︰主管先收工vs 自己先收工

  【人才管理】談在家工作的OT哲學︰主管先收工vs 自己先收工