Search Results

Results of "程式員"

Modify Criteria
 • 【網絡熱話】網民論盡IT工種 打Code寫程式好型?捐枱底整電腦無前途?

  【網絡熱話】網民論盡IT工種 打Code寫程式好型?捐枱底整電腦無前途?

 • 【BNO移民】學定咩技能去英國?網友︰沖珍珠奶茶

  【BNO移民】學定咩技能去英國?網友︰沖珍珠奶茶

 • 【BNO移民】英國有咩工種欠缺人手?邊個城鎮最高人工?

  【BNO移民】英國有咩工種欠缺人手?邊個城鎮最高人工?

 • 【IT職場】「IT狗」等於電腦維修員? 拆解行業三大誤解

  【IT職場】「IT狗」等於電腦維修員? 拆解行業三大誤解

 • 【職涯發展】10大Fresh Grad熱門職位 薪酬中位數最高達$2.9萬

  【職涯發展】10大Fresh Grad熱門職位 薪酬中位數最高達$2.9萬

 • 【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 護士、倉務助理上榜

  【筍工快報】本週十大熱門職位薪酬 護士、倉務助理上榜

 • 【筍工快報】十大熱門職位薪酬 科技行業最吃香?

  【筍工快報】十大熱門職位薪酬 科技行業最吃香?

 • 「職」睇熱門工種:IT最Hit入門位 超薪點$1.7萬

  「職」睇熱門工種:IT最Hit入門位 超薪點$1.7萬