Search Results

Results of "消防處"

Modify Criteria
 • 【職場文化】甲級寫字樓返工 時薪$60算唔算合理?想高啲人工可以做邊行?

  【職場文化】甲級寫字樓返工 時薪$60算唔算合理?想高啲人工可以做邊行?

 • 【政府工略】消防隊目(控制)唔使考體能?起薪$31,910 最緊要識打字

  【政府工略】消防隊目(控制)唔使考體能?起薪$31,910 最緊要識打字

 • 【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

  【政府工略】紀律部隊倡疫市調高起薪 即睇各職級薪酬比較

 • 【政府工略】挑戰做消防處實習生!月薪$10,500 識呢項技能有著數?

  【政府工略】挑戰做消防處實習生!月薪$10,500 識呢項技能有著數?

 • 【政府工略】消防處請辦公室經理 兼職時薪$352

  【政府工略】消防處請辦公室經理 兼職時薪$352

 • 【政府工略】工程組消防員與普通消防員有咩分別?月薪$21150至$31005

  【政府工略】工程組消防員與普通消防員有咩分別?月薪$21150至$31005

 • 【政府工略】立法會秘書處請議會研究主任月薪$58,635每月仲有$1000津貼?

  【政府工略】立法會秘書處請議會研究主任月薪$58,635每月仲有$1000津貼?

 • 【政府工略】政府請兼職助理 負責檢測中心當值?時薪$120

  【政府工略】政府請兼職助理 負責檢測中心當值?時薪$120

 • 【政府工略】消防處請兼職後勤助理 中五學歷 時薪$99?

  【政府工略】消防處請兼職後勤助理 中五學歷 時薪$99?

 • 【政府工略】救護員公務員起薪$22,405 要完成體能測驗名模擬工作測驗先做到?

  【政府工略】救護員公務員起薪$22,405 要完成體能測驗名模擬工作測驗先做到?