Search Results

Results of "張竹君"

Modify Criteria
 • 【全民檢測】周六可預約 政府100個檢測中心保持神秘!公務員爆︰將會喺體育館「播毒」

  【全民檢測】周六可預約 政府100個檢測中心保持神秘!公務員爆︰將會喺體育館「播毒」

 • 【新冠肺炎】確診外傭曾與28人同住憂爆疫 僱主是否需要支付醫療費?

  【新冠肺炎】確診外傭曾與28人同住憂爆疫 僱主是否需要支付醫療費?

    
 • 【疫情防控】衛生署發僱員確診指引 緊密接觸者又有咩要留意?

  【疫情防控】衛生署發僱員確診指引 緊密接觸者又有咩要留意?

    
 • 【疫情嚴峻】僱員確診點算好? 張竹君︰僱主應做幾件事

  【疫情嚴峻】僱員確診點算好? 張竹君︰僱主應做幾件事

    
 • 【新冠肺炎】醫學會建議推3措施抗疫 派醫療券助市民檢測

  【新冠肺炎】醫學會建議推3措施抗疫 派醫療券助市民檢測

 • 【新冠肺炎】工作期間不幸遭同事傳染 你會唔會埋怨佢?

  【新冠肺炎】工作期間不幸遭同事傳染 你會唔會埋怨佢?

 • 【病毒檢測】有公司強制員工做檢測 馬仲儀:應睇2個情況

  【病毒檢測】有公司強制員工做檢測 馬仲儀:應睇2個情況

 • 【新冠肺炎】醫護日夜抗疫感心累:可唔可以聽下張竹君講嘢? 辦公室防疫3招

  【新冠肺炎】醫護日夜抗疫感心累:可唔可以聽下張竹君講嘢? 辦公室防疫3招

 • 【新冠肺炎】消息︰今有逾100宗確診個案及初步確診個案 林鄭終宣布︰公務員可在家工作

  【新冠肺炎】消息︰今有逾100宗確診個案及初步確診個案 林鄭終宣布︰公務員可在家工作

    
 • 【在家工作】多名公務員確診 仲未WFH?政府改口︰可依實際情況安排

  【在家工作】多名公務員確診 仲未WFH?政府改口︰可依實際情況安排