Search Results

Results of "護士"

Modify Criteria
 • 【朝九晚六】辦公時間唔再work?呢個鐘數開工、返咁耐最適合!

  【朝九晚六】辦公時間唔再work?呢個鐘數開工、返咁耐最適合!

 • 【醫護短缺】醫管局最新數字︰護士流失率增至10.7% 醫生達8.1%

  【醫護短缺】醫管局最新數字︰護士流失率增至10.7% 醫生達8.1%

 • 【移民問題】又話外國高人工?打工仔話同一工種去外國跌一兩個grade!

  【移民問題】又話外國高人工?打工仔話同一工種去外國跌一兩個grade!

 • 【人才流失】4成受訪畢業生有意離港工作或進修 移民顧問:年輕人要做好資料搜集

  【人才流失】4成受訪畢業生有意離港工作或進修 移民顧問:年輕人要做好資料搜集

 • 【NGO】註冊護士與登記護士有何分別?起薪點相差足足$10000!

  【NGO】註冊護士與登記護士有何分別?起薪點相差足足$10000!

 • 【NGO熱話】社福機構請文員 但要識拍片、剪片 人工仲要只係得⋯

  【NGO熱話】社福機構請文員 但要識拍片、剪片 人工仲要只係得⋯

 • 【員工福利】4天工作週嘅8個好處與壞處

  【員工福利】4天工作週嘅8個好處與壞處

 • 【返工血淚史】醫護情侶分駐屯門及東區醫院 方便返工想同居可以揀邊區?

  【返工血淚史】醫護情侶分駐屯門及東區醫院 方便返工想同居可以揀邊區?

 • 【職場熱話】最理想另一半嘅職業係乜?最多女網民揀OOO!

  【職場熱話】最理想另一半嘅職業係乜?最多女網民揀OOO!

 • 【第五波疫情】打工仔為保飯碗 隱瞞曾做心臟手術打疫苗 同事:見到佢好心悒

  【第五波疫情】打工仔為保飯碗 隱瞞曾做心臟手術打疫苗 同事:見到佢好心悒