Search Results

Results of "羅致光"

Modify Criteria
 • 【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業

  【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業

 • 【政府統計】本港首季失業率升至5% 餐飲、藝術、建造業成重災區

  【政府統計】本港首季失業率升至5% 餐飲、藝術、建造業成重災區

 • 【臨時失業援助】暫有36萬人申請1萬元 6萬人已審批

  【臨時失業援助】暫有36萬人申請1萬元 6萬人已審批

 • 【第五波疫情】打工仔為保飯碗 隱瞞曾做心臟手術打疫苗 同事:見到佢好心悒

  【第五波疫情】打工仔為保飯碗 隱瞞曾做心臟手術打疫苗 同事:見到佢好心悒

 • 【打工仔MPF】羅致光冀虎年 取消強積金對沖爭議

  【打工仔MPF】羅致光冀虎年 取消強積金對沖爭議

 • 【失業數字】本港失業率跌至4.1% 公會︰反映唔到真實情況

  【失業數字】本港失業率跌至4.1% 公會︰反映唔到真實情況

 • 【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

  【失業率跌至4.3%】邊個行業失業情況有明顯改善?

 • 【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

  【就業市場】失業率跌至5.5% 邊個行業有明顯改善?

 • 【勞工假期】法定假8年內增至17日 最先可以放邊日?

  【勞工假期】法定假8年內增至17日 最先可以放邊日?

 • 【在職津貼】大幅降低每月工時及資產要求 羅致光︰幫助基層人士

  【在職津貼】大幅降低每月工時及資產要求 羅致光︰幫助基層人士